Start Kategoria - przegląd Program: ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości"

Program: ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości"

Email Drukuj PDF

 

W tym roku nasze przedszkole realizuje Szwajcarsko-Polski Program Współpracy ( KIK/34) pt.

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Wszelkie informacje dotyczące programu oraz ciekawe artykuły znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zachowajrownowage.pl w zakładce Dzieci i młodzież > Dla rodziców, a także na Facebooku pod tym samym tytułem.

W tym tygodniu realizujemy projekt edukacyjny

pt. „Gimnastyka, ruch to zdrowie – przedszkolaczek ci to powie” dlatego zapraszamy:

Rodziców

  • udziału w konkursie dla rodziców i dzieci na najciekawszą pracę nt.: „Zdrowie na talerzu”. (03.06. – 12.06.2014)

  • pomocy w zaopatrzeniu dzieci w owoce i warzywa potrzebne do wykonywania sałatek, surówek, napojów, herbat

  • pomocy w założeniu ogródka ziołowego (liczymy na zioła które macie Państwo we własnych ogrodach)

Dzieci

  • do udziału w II Przedszkolnej Olimpijce

  • spotkaniu z technikiem żywienia

  • Wielu innych ciekawych zajęciach propagujących aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie

    Festiwalu wiedzy przedszkolaków „Wiem, co jem”

Działania w ramach projektu edukacyjnego KIK/34

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015 do udziału w Projekcie Edukacyjnym KIK/34 - Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW), zatytułowanym "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej".

Bierzemy udział w realizacji zadania 2:

Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży" w/w programu.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt objęty jest patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas.

Podstawowym celem Projektu KIK/34 jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Udział w projekcie, polega głównie na udokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych. Całość przedsięwzięć podzielona jest na 3 etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów. Aktywny udział w projekcie promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikatem końcowym: PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 05 września 2014 20:30