Start Kategoria - przegląd PROJEKT SZWAJCARSKO - POLSKI KIK 34

PROJEKT SZWAJCARSKO - POLSKI KIK 34

Email Drukuj PDF

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015 do udziału w Projekcie Edukacyjnym KIK/34 - Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy (SPPW), zatytułowanym

"Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa  w zakresie żywienia i aktywności fizycznej"

Bierzemy udział w realizacji zadania 2:

"Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży" w/w programu".

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt objęty jest patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas.

Podstawowym celem Projektu KIK/34 jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia   i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności   i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Udział w projekcie, polega głównie na udokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych. Całość przedsięwzięć podzielona jest na 3 etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów.

Aktywny udział w projekcie promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikatem końcowym: PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

Wszelkie informacje dotyczące programu oraz ciekawe artykuły znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zachowajrownowage.pl w zakładce Dzieci i młodzież > Dla rodziców, a także na Facebooku pod tym samym tytułem.

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2014 09:22