Start Kategoria - przegląd OGRÓDEK ZIOŁOWY

OGRÓDEK ZIOŁOWY

Email Drukuj PDF

„Otwórz zmysły na naturę” to nazwa projektu realizowanego w naszym przedszkolu przez Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie” Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Głównym  jego celem jest założenie w przedszkolnym  ogrodzie kwietnej łąki, ogródka ziół i ścieżki zmysłów. Będą to miejsca prowadzenia przez dzieci ich rodziców oraz mieszkańców naszej wsi bezpośrednich obserwacji przyrodniczych, ciekawych doświadczeń, zajęć, i zabaw twórczych.Projekt ma również na celu dostarczenie dzieciom i dorosłym wiedzy na temat posiadanych  w najbliższym otoczeniu skarbów natury znajdujących się na łąkach torfowych (modraszka nausitousa i czerwończyka nieparka, ziół i roślin występujących tylko tutaj np. krwiściąg), zrozumienie ich znaczenia i roli jaką pełnią w naszym życiu oraz rozbudzanie zainteresowania przyrodą i działalnością ekologiczną.

Pierwszym naszym działaniem było założenie ogródka ziołowego.

Poprawiony: piątek, 05 września 2014 20:26